Banan är öppen!

|

Banan är öppen! Då kansliet är stängt råder bollränna på banan. 
Gästspelare betalar sin greenfee (25€ vardagar, 30€ veckoslut)
genom att sätta pengarna i ett kuvert som man hittar i postlådan
vid ingången till klubbhuset. Skriv namn, klubbhus och starttid
på kuvertet och sätt kuvertet i den låsta postlådan.

Trelivga spelstunder!