Meri-Teijo Golf Samarbete, greenfee 20 €!

|

 Eke Golf aktieägare och årsgreenfee innehavare erbjuds möjlighet att spela på Meri-Teijo Golf, för 20 € på vardagar, säsongen ut.

 

Mvh 

Henrik