Ny orange bana Tee 39

|

Utveckling av banan: Orange bana Tee 39

Eke Golf har nu tagit i bruk en orange bana. Den är 750 meter kortare än den röda banan, och enligt hektometersystemet kallas den för Tee 39. Banan är märkt med orange kuber eller orange plattor i marken. Det finns även en orangefärgad pinne för att lättare kunna orientera sig till tee området.

En kortare bana kan göra spelet mera givande, då även spelare med kortare slag lättare kan nå fram till green och kanske göra par. Många nya golfare upplever det mycket positivt, att kunna börja spela en på kort bana, för att senare, när de blivit säkrare, kunna flytta till ordinarie utslagsplatser. Den nya banan lämpar sig också bra för juniorer och andra mindre erfarna spelare.

En kortare bana kan också vara lämplig vid dåligt väder, då bollen rullar kortare än vanligt. Den nya banan gör också att kvinnor har flera alternativa banor än tidigare.

Den nya banans slopevärdering har utförts, och spelresultaten kan matas in i NexGolf, både som tävlings- och träningsrundor. Banan finns också redan med på scorekortet. Nya slopetabeller får vi dock först under vintern.

Om du genast vill kontrollera din egen slope, gör så här:
- logga in på NexGolf med dina egna koder
- gå till: Egen NexGolf / Övningsrundor / Mata in resultat / Tee , varefter HCP visar din personliga slope från den valda utslagsplatsen

ScoreCard2 19