Årsfest lördagen 9.11.2019

|

Arsfest 2019

Välkommen på årsfest

Välkommen på Eke Golfs årsfest i Villa Smakhus lördagen 9.11.2019 kl. 18.00.

Avgiften är 40,00 euro och där ingår mat, dans till levande musik och program. Egen dryck får medtas.

Meddela senast 1.11.2019 till Pia 050 541 2164 eller till Ulla 050 561 8530.