Eke Golf rf:s årsmöte 2020

|

På grund av Coronaläget kommer tidpunkten för det planerade årsmötet som normalt hållits 
i mitten av april att skjutas fram åtminstone till början av maj. Närmare information ges senare.

Styrelsen