Corona information

|


Corona pandemin inverkar på oss alla på ett eller annat sätt. Det finns inget skäl till varken hysteri eller panik, men vi måste dock
ta situationen på allvar. Här är ett utdrag ur Finlands Golfförbunds text:

Toivomme ja odotamme golffareilta ja golfyhteisöiltä vastuullisuutta yhteisen hyvinvoinnin turvaamisessa.
Suosittelemme seuraamaan ja noudattamaan viranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viestintää ja ohjeistusta.

Förbundets hela nyhetsbrev hittar du här (enbart på finska)


Rapport från golfbanan söndagen den 22 mars 2020

Hej alla golfvänner. Efter en ”speciell vinter” kan vi väl med fog konstatera att våren medfört något ännu ”mera extremt”.
Jag behöver säkert inte nämna vad. Vi får nog dag för dag anpassa vårt leverne till vad regelverk och mående medger.

Nu till dagens väder, strålande solsken efter en natt då temperaturen kröp ner till -10 grader är just så det skall vara denna tid på året.
Banpersonalen har sakta men säkert börjat arbetet på banan. Maskinparken är servad och klar för drabbning och valda platser på
banan har underhållskalkats. Arbeten med banmärkning, röjning och vårstädning står nu för dörren.

Vi hade ju planerat ett gemensamt talkotillfälle lördagen den 4 april. Detta går nog inte tyvärr att genomföra under rådande förhållanden,
men arbete finns nog att utföra om intresse bland golfgänget skulle finnas. Inget säger att individuella insatser är förbjudna. Det är med
tacksamhet välkommet om någon kunde dela vårstädning mm. med oss. Uppgifter som att städa par 3 området från grenar, kottar och
vass runt damm kanterna kunde vara en grej. Bunkerarbeten, lite risdragning, målningsarbeten och krattningsarbeten finns även på listan.

Om någon är intresserad att bidra i vårt gemensamma intresse ”Eke Golf”, önskar vi dock från banpersonalen, att vi får leda arbetet.
I annat fall kan det lätt hända att vi får ännu mera göromål, om en oönskad arbetsinsats sätts igång på eget initiativ. Verktyg för ändamålet
rekommenderas ”egna sådana”, emedan golfförbundet förbjuder användning av t.ex. bunkerkrattor, bolltvättar mm. Ta med egen ogräs-
renshacka, plastämbar, skyffel, kratta och var klädd i lämpliga kläder med skyddshandskar på händerna.Jag vill dock påpeka att i första
hand skall den egna hälsan och säkerheten vara säkerställd, samt givna direktiv från myndigheter vara efterföljda innan hjälparbeten på
golfbanan får utförs.

Vecka 13 jobbar Mikaela på banan främst då med banmärkningsarbeten i maskinhallen. Från vecka 14 är undertecknad även med på
banan.
Ta gärna kontakt med oss, vi blir jätteglada då.

Sedan funderar ni säkert på, när vi kan öppna banan. Som jag skrev i början har vi ju virusläget att följa och allt vad det medför, sedan
kommer ju även vädrets makter. Jag tror dock att om allting går bra kan vi spela på par 3 banan eventuellt till första helgen i april. Stora
banan tror jag att 17 april skulle kunna vara en målsättning.

Rangen kan ju användas redan nu, från slagmattorna med egna bollar. Om ni samlar bollar som finns på rangen bör ni beakta eventuell
smittorisk!  P.g.a. just smittorisken kommer bollmaskinens öppnande att dröja ännu tillsvidare, emedan bollarna inte skulle kunna desinficeras
mellan användningen och tvätt med vatten är möjligt först ca. första veckan i maj då vattnet kopplas på. Förutom denna aspekt är ännu rangen
just nu så blöt att bollarna sjunker långt in i marken och förblir där utan direkt handarbete, vilket är ett uteslutet arbetsmoment.

Vi ser alla fram emot en spännande spelsäsong 2020, som troligen kan bli lite annorlunda än vad vi är vana med. Men vi får ta dagen som den
kommer och rätta oss efter givna direktiv. 

Vår hälsningar från banpersonalen, Tom Ferm 

Klubbhuset

Golfförbundet rekommenderar bl.a. att klubbhuset hålls stängt tillsvidare. Vår gemensamma uppgift är att ta vara på vår egen och andras hälsa,
att ta rekommendationerna på allvar. I frågor gällande golf kan ni under kontorstid ringa till Henrik 019-2223202.
Vi följer med Corona-situationen och informerar sedan närmare banöppningen om praktiska saker. 

Som det nu ser ut ordnas senare i vår även golfkurser samt golflektioner. Golfshoppen är även bunkrad med nya golfprodukter samt cafét.
Dock måste även klubbhuset följa upp med myndigheternas krav.

Ordförandes tankar

Golfbanor stängs runtom i världen pga. Corona-pandemin, men tillsvidare kan man golfa i Finland och Sverige, om vädret tillåter. Enligt Svenska
Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson kan Coronan tillochmed bidra med att golf kan bli ett alternativ för allt fler.

https://www.svenskgolf.se/artiklar/banor-och-resor/20200320/forbundet-golfen-kan-bli-alternativ-for-fler/?fbclid=IwAR0mROxWywLV8LAjXZEMHbFqbI_lNwf5iGisbX5tFHkWkb2NUnwFFtY_Ku0

Ännu för några veckor sedan kunde man ännu säga att "låt oss röra på oss tillsammans" och att "golf är en social gren". Idag är man tvungen att
omformulera dessa ordspråk lite grann. "Låt oss röra på oss så länge det är möjligt" och "man kan också golfa ensam":  

https://golfpiste.com/oma-peli/ylistys-golfin-pelaamiselle-yksin/

Så vi får vara sociala på avstånd. Hör av er om ni behöver prata. Och viktigast av allt; låt oss tillsammans se till att denna Corona-plåga blir så
lindrig som möjligt så att vi snart igen kan börja leva "normalt" igen och golfa tillsammans.

Eke Golf RFs ordförande och kapten Martin Nordström, 0440 - 501 506