Hedersmedlem Yngve Sjöberg

|

Eke Golf rf hade styrelsemöte onsdagen 3.6. En av de grundande medlemmarna Yngve Sjöberg valdes enhälligt till hedersmedlem.
Han har under 17 år jobbat med oförminskad styrka för föreningens bästa vilket uppskattas stort.
Han fick inga blommor men en namnskylt som berättigar till en egen parkeringsplats!
Ett stort grattis till Yngve!

Yngve