Damernas Spelresa till Hirsala

|

Damernas nästa spelresa ordnas tisdagen den 25.8 till Hirsala. Greenfee är 54 euro. Vi har starttid från kl 16.00 och framåt. Mera info på facebook. Anmälan senast 18.8.2020 kl. 16.00 via Nexgolf.