Defibrillator i klubbhuset

|

P1090289

Eke Golf rf
Eke Golf rf har fått en defibrillator (hjärtstartare) som donation av Försäkringsbolaget LokalTapiola. Den är placerad till vänster om ingången i Klubbhuset. Banpersonalen och klubbens personal har utbildats i användningen av ”Deffan”.
Om någon på banan får en attack och blir livlös, ring genast klubbhuset, tel. 019 222 3202 så att personalen kan hämta apparaten på plats. Ring sedan omedelbart 112 och följ deras instruktioner. Banpersonalen vägleder ambulansen till platsen.