Medlem i EkeGolf r.f.

|

Vad betyder det att vara medlem i en registrerad förening?

Då man ansluter sig till en förening gäller medlemskapet tillsvidare och inte ett år i taget. Om och när man vill avsluta sitt medlemskap bör det göras med en skriftlig
anmälan – blanketten finns på föreningens hemsida. Det räcker alltså inte att man lämnar medlemsavgiften obetald.

Det här har varit oklart för många av våra medlemmar och det har resulterat i flera kravbrev på obetalda medlemsavgifter och onödiga kostnader för föreningen.
EkeGolf betalar medlemsavgiften till Finlands Golfförbund på antalet medlemmar oberoende om vi fått betalt av medlemmen eller inte.

Det här förfarande underlättar hanteringen och uppföljningen av medlemsregistret och sparar både tid och pengar – tack!