Kallelse till bolagsstämma 8.3.2018

|

KALLELSE TILL AB EKE GOLF OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KUTSU AB EKE GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ab Eke Golf Oy:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls i Klubbhuset på Lustigkullavägen 19, torsdag 8.3.2018 kl. 18.00.

Ab Eke Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään Klubirakennuksella, Lustigkullantie 19, torstaina 8.3.2018 klo 18.00.

På den ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

De i bolagsordningens 15 § nämnda ärendena

Yhtiöjärjestyksessä 15 § mainitut asiat

Bokslut, verksamhetsöversikt, verksamhetsplan och budget kan begäras på förhand av Caddie­ master, Martin Nordström, tel 019 222 3202, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tilinpäätös, toiminnankatsaus, toimintasuunnitelma sekä talousarvio voi etukäteen pyytää Caddiemasterilta, Martin Nordström, puh: 019 222 3202, sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Efter mötet ges allmän information, bland annat om Strategi 2020

Kokouksen jälkeen keskustellaan ajankohtaisista asioista, muun muassa Strategia 2020

Granskning av fullmakter börjar på mötesplatsen kl. 17.30. Valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 17.30.

Raseborg 20.2.2018           Raasepori 20.2.2018

Ab Eke Golf Oy                 Ab Eke Golf Oy

Styrelsen                            Hallitus

 

Förhandsmaterial:

Bolagsstämmokallelse
Fullmakt
Föredragningslista

IMG 2353 Kalkning 800x598