Vårtalko 28.4.2018 kl. 10.00

|

Lördagen 28.4.2018 är det dags att snygga upp periferin. Vi hoppas så många som möjligt
har möjlighet att delta i årets vårtalko. Vi samlas vid klubbhuset och påbörjar arbetet kl. 10.00.
Kl. 12.00 bjuds det på soppa åt alla som deltagit i talkot.

Efter talkot och soppalunchen, kl.12.30 börjar föreningens årsmöte. Mötet är öppet för alla
medlemmar. Kaffe & bulle åt alla som är med på mötet.

Välkomna med!

Vårtalko 2013
Så här glada pojkar hade vi med på talkot för ett x-antal år sedan :)