Gästgrupper

Gästgrupper är välkomna till Eke Golf, Green Fee priser enligt prislistan. Grupper på 8 personer eller mer erhåller 20% rabatt på Green Feen.

I Green Feen ingår kärror, dush, bastu, handuk samt användning av övningsområdena.