Information

Informationskommitténs verksamhetsplan 2019

- Informationskommittén sköter såväl bolagets som föreningens informationsärenden.
- Till kommittén hör representanter för bolaget, föreningen och caddiemasteriet, samt en utomstående underleverantör.
- Utformar månadsblad (Lustigkulla News) som per e-post distribueras till alla medlemmar 2-3 gånger per år. Veckoblad distribueras varje vecka under säsongen. Aktionärs- och medlemsbrev publiceras vid behov.
- Uppdaterar aktivt hemsidan och Facebook för att säkerställa information till alla intresserade golfare.
- En händelsekalender utvecklas och tas i bruk.
- Innehållet i bl.a. portalerna golf.fi och golfpiste.com förbättras.
- Informationskommittén ansvarar för bolagets och föreningens externa kommunikationen med stöd av styrelsernas ordförande. Minst ett pressinformationstillfälle ordnas.
- Kommittéernas ordföranden fungerar som kontaktpersoner i informationsfrågor relaterande till kommittéernas verksamhet.
- Tävlingsresultaten går automatiskt till NexGolf, varefter de publicerar på hemsidan.
- Informationskommittén sköter kontakten till press och media gällande tävlingar och tävlingsresultat i samarbete med caddiemaster.
- Sammandrag av föreningens styrelsemötesbeslut av allmänt intresse publiceras på hemsidan, liksom protokoll från föreningsmöten.
- Kaptenerna har närvarorätt vid kommitténs möten.
- För upprätthållande av hemsidan används en utomstående leverantör och för detta reserveras en budget. Eventuella andra utomstående leverantörer och andra anskaffningar finansieras från samma budget. Kostnaderna betalas av bolaget. Föreningens andel sköts enligt hemmabaneavtalet.