Verksamhetsplan

Informationskommitténs verksamhetsplan 2018

- Informationskommittén sköter såväl föreningens som bolagets informationsärenden.
- Utformar månadsblad (Lustigkulla News) som per e-post distribueras till alla medlemmar och aktionärer 3- 4 gånger per år.
- Fortsatta utskickav veckobrev, vilket varit uppskattat säsongen 2017.
- Uppdaterar aktivt hemsidan för att säkerställa information till alla intresserade golfare.
- En händelsekalender utvecklas och tas i bruk.
- Innehållet i bl.a. portalerna golf.fi och golfpiste.com förbättras.
- Informationskommittén ansvarar för den externa kommunikationen med stöd av styrelsernas ordföranden. Minst ett pressinformationstillfälle ordnas.
- Kommittéernas ordföranden fungerar som kontaktpersoner i informationsfrågor relaterande till kommittéernas verksamhet.
- Tävlingsresultaten går automatiskt till NexGolf, varefter kansliet publicerar dem på hemsidan.
- Informationskommittén sköter kontakten till press och media gällande tävlingar och tävlingsresultat i samarbete med caddiemaster.
- Sammandrag av styrelsmötesbeslut av allmänt intresse publiceras på hemsidan, liksom protokoll från bolagsstämmor och föreningsmöten.
- Kaptenerna och caddiemaster har närvarorätt vid kommitténs möten.
- För upprätthållande av hemsidan används en utomstående leverantör och för detta reserveras en budget. Eventuella andra utomstående leverantörer och andra anskaffningar finansieras från samma budget. Kostnaderna betalas av bolaget. Föreningens andel sköts enligt hemmabaneavtalet.