Juniorer

Juniorträningar varje Torsdag kl. 16.30-18.00 och 18.00 - 19.30!

Juniorkommitténs verksamhetsplan 2019
- Samverkar med banans Pro för utvecklandet samt skapande av framtida visioner för juniorverksamheten.
- Övervaka juniorernas förmåner i klubben.
- Ordna skolning samt träningsförhållande (i grupp och enskilt) så att det stöder all form av deltagande under alla årstider.
- Ordna regel- samt vett o etikettutbildning.
- Ordna träningsläger samt övningstävlingar (samarbetet med grannklubbar)
- Ordna föreningens juniortävlingar. Hjälp erhålls från tävlingskommittén.
- Förbereder möjlighet för klubbens juniorer att delta i nationella juniortävlingar.
- Utvecklar samt upprätthåller ett stödsystem för tävlande juniorer.
- Sköter om information angående juniorverksamheten.
- Medlemmarna i kommittén deltar i instruktions- samt träningsarbete.
- Aktiverar juniorer att deltaga i föreningens övriga verksamhet.
- Juniorkommittén har ordförande samt högst 6 medlemmar. Pro är en av medlemmarna
- Ordförande för juniorkommittén har närvarorätt i föreningens styrelse.
- Aktiverar juniormedlemmars föräldrar med i verksamheten
- Kaptenerna och huvud Caddiemaster har närvarorätt på kommitténs möten.