Golfbilar och kärror

Klubben har 12 Golfbilar att hyra, priset är 25€ per runda. Kärrorna ingår i green feen.