Golfbilar och kärror

Klubben har 9 golfbilar att hyra, priset är 25€ per runda.

Kärrorna ingår i green feen.