Eke Golf rf

Ekenäs Golfklubb r.f. grundades 27.5.2003 som ett resultat av diskussioner mellan golfspelare i Ekenäs med omgivning. Föreningens namn har den 27.7.2015 ändrats till Eke Golf rf.

Egentligt medlemskap förutsätter spelrätt på föreningens hemmabana.

- Egentlig medlem. Medlemskapet ger fullt medlemskap i golfförbundet med dess rättigheter och skyldigheter. Årsavgiften är 80 euro. Ingen inskrivningsavgift. Rösträtt.

- Egentlig juniormedlem. Juniormedlem är man till det års slut, då man fyller 25 år. Medlemskapet ger fullt medlemskap i golfförbundet med dess rättigheter och skyldigheter. Årsavgift: juniorer 22-25 år 50 euro, juniorer 0-21år 30 euro. Ingen inskrivningsavgift. Rösträtt.

Stödmedlemskap. Medlem utan spelrätt som spelar på greenfee.

- Stödande medlem. Årsavgift: vuxna 80 euro, juniorer 22-25 år 50 euro, juniorer 0-21år 30 euro. Ingen inskrivningsavgift. Inte rösträtt.

- Stödande medlem. Årsavgift 30 euro för både juniorer och vuxna. Ingen inskrivningsavgift. Inte rösträtt.