Eke Golf rf:s styrelse 2020

|

På föreningens valmöte 13.11.2019 valdes nedanstående medlemmar till styrelsen. Ordförandeposten blev obesatt, men efter att Martin Nordström åtagit sig uppdraget kunde föreningens nya styrelse konstituera sig på styrelsemötet 21.1.2020.

Ordförande Martin Nordström (2020)
Viceordförande Ulla Lindström-Dahl (2019-2020)
Sekreterare Annika Colérus (2019-2020)
Medlem Yngve Sjöberg (2019-2020)
Medlem Kirsti Lounamaa (2019-2020)
Medlem Kjell Danielsson (2020-2021)
Medlem Timo Kapanen (2020-2021)
Medlem Krister Lahtivuori (2020-2021)
Medlem Pia Westerlund (2020-2021)


Till ny kapten valdes Martin Nordström och damkapten Pia Westerlund omvaldes.

Föreningens kontaktpersoner i kommittéerna:
Tävlingskommittén Kirsti Lounamaa
Informationskommittén Yngve Sjöberg
Marknadsföringskommittén Kjell Danielsson
Bankommittén/Miljökommittén Ulla Lindström-Dahl
Seniorkommittén Krister Lahtivuori
Damkommittén Pia Westerlund
Juniorkommittén Timo Kapanen
Klubbkommittén Ulla Lindström-Dahl

Ni är välkomna att kontakta styrelse- och kommittémedlemmarna om ni har frågor /förslag eller vill delta i verksamheten!
Fakturan för medlemsavgiften skickas ut inom kort.
I väntan på en lyckad golfsäsong!
Styrelsen

 MN PICT1868 2 liten 800x600Pia 2017

Vår nya ordförande och kapten Martin Nordström & Damkapten Pia Westerlund