Bankommitténs verksamhetsplan

Bankommitténs verksamhetsplan 2018

- Bankommittén samarbetar med aktiebolaget och personalen för att öka banans spelbarhet och säkerhet.
- Det centrala målet för året är att snart slutföra förbättringsarbeten och sedan koncentrera sig på finslipning av banskötseln.
- Tar emot förslag till förbättringar på banan.
- Bankommittén ordnar tillsammans med banmästaren talkon på banan.
- Utvecklar spelsäkerheten på banan.
- Gör åtgärder som främjar spelets framfart på banan.
- Bankommittén har en ordförande samt 2 övriga medlemmar.
- Miljöfrågor och försök att göra banan fysiskt lättare att spela kommer att sysselsätta kommittén i det långa loppet
- Kaptenerna samt banmästaren har närvarorätt på kommitténs möten.