Seniorer

 

 

               

Seniorkommitténs verksamhetsplan 

 

Golfsäsongen 2020 har kört igång. Seniorkommittén önskar alla gamla som nya hjärtligt välkomna till våra senioraktiviteter. Seniorer är alla damer och herrar födda 1970 eller tidigare. Aktiviteterna följer gamla spår med några små förändringar och kan följas på hemsidan under Verksamhet / Seniorer ... 

 

Till seniorkommittén säsongen 2020 hör Kjell Danielsson, Inger Lindberg och ordförande Krister Lahtivuori. Till kommitténs verksamhetsplan hör ...

 • Upprätthålla samt utveckla seniorverksamheten.

• Välja representanter till nationella och regionala organ samt händelser.

• Skapa samt upprätthålla kontakter till andra föreningars styrelser.

 • Uppgöra en plan för spelsäsongen som innehåller bl.a seniorernas klubbtävlingar, besök på andra banor, egna tävlingar samt övriga speldagar. Anordnar tillsammans med Pro teknik, regel samt spelskolning.

 • Informera egna seniorer om nationella seniorevenemang.

 • Sporra seniorer att delta i tävlingar.

 • Seniorkommittén består av en ordförande samt minst 3 övriga medlemmar.

 • Verksamheten byggs upp i samråd med klubbens styrelse, övriga organ samt banans personal.

 • Ordförande för seniorkommittén sitter i föreningens styrelse.

 • Kaptenerna har närvarorätt på kommitténs möten

 Önskvärt är, att föreningens medlemmar framför önskemål och förslag om förbättringar som berör seniorverksamheten inom EkeGolf ...

 Seniorkommittén