Seniorer

 

         

Seniorkommitténs verksamhetsplan 2022

 

Golfsäsongen 2022 har kört igång. Seniorkommittén önskar såväl gamla som nya hjärtligt välkomna till våra senioraktiviteter. Seniorer är alla damer och herrar födda 1972 eller tidigare. Aktiviteterna följer gamla spår med några små förändringar och kan följas på hemsidan under Verksamhet / Seniorer ... 

 

Till seniorkommittén säsongen 2022 hör ordförande Gitta Holmberg och medlemmar Kati Sjöberg och Melise Roiha-Sjöblom. Till kommitténs verksamhetsplan hör att

 • Upprätthålla samt utveckla seniorverksamheten.

• Välja representanter till nationella och regionala organ samt händelser.

• Skapa samt upprätthålla kontakter till andra föreningars seniorkommittéer.

 • Uppgöra en plan för spelsäsongen som innehåller bl.a seniorernas klubbtävlingar, besök på andra banor, egna tävlingar samt övriga speldagar. Anordna tillsammans med klubbens Pro teknik-, regel- samt spelskolning.

 • Informera egna seniorer om nationella seniorevenemang.

 • Sporra seniorer att delta i tävlingar.

 • Seniorkommittén består av en ordförande samt minst 3 övriga medlemmar.

 • Verksamheten byggs upp i samråd med klubbens styrelse, övriga organ samt banans personal.

 • Ordförande för seniorkommittén sitter i föreningens styrelse.

 • Kaptenerna har närvarorätt på kommitténs möten

 Önskvärt är, att föreningens medlemmar framför önskemål och förslag om förbättringar som berör seniorverksamheten inom Eke Golf.

 Seniorkommittén