Lokala regler

 Lokala Regler 26.6.2020

1. Lösa stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 15.2.

2. Alla grustäckta täckdiken på spelområdet betraktas som mark under arbete. Lättnad enligt Regel 16.1.

3. Alla myrstackar på spelområdet betraktas som mark under arbete. Obligatorisk lättnad enligt Regel 16.1.

4. Alla flistäckta områden på spelområdet betraktas som en organisk del av banan:
Enskilda flisbitar betraktas som lösa naturföremål. Regel 15.1.

5. Fornlämningarna på båda sidor om hål 15 (~100m från greenen) är fredat område enligt beslut av museiverket. Det är förbjudet att beträda de med blå-vita pinnar utmärkta områdena. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1e.
Råder det osäkerhet om bollen kommit till vila i området i fråga måste spelaren fortsätta enligt Regel 18.2.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER: Slagspel - Två slags plikt; Matchplay - Förlust av hålet

Lokala Regler 26.6.2020 (pdf)