Damer

Damkommitténs verksamhetsplan

- Skapar bra förutsättningar för klubbens damer att delta i tävlingar och andra sammankomster

- Ansvarar för ordnandet av klubbkamper för damer

- Ordnar spelresor till andra banor

- Ordnar spelkvällar för damer

- Ordnar träning för damer i samråd med Pro

- Kaptenerna har närvarorätt på kommitténs möte