Ab Eke Golf Oy

Den 14.6.2004 grundades Ab Eke Golf Oy av Ekenäs Golfklubb, som tecknat de 40 första aktierna. Det är aktiebolaget, som byggt och driver golfbanan i Ekenäs. Bolaget är registrerat i Handelsregistret 26.6.2004. Ny bolagsordning godkändes 1.4.2011.