Kommittéer

Föreningens kontaktpersoner i kommittéerna:
Tävlingskommittén                   Kirsti Lounamaa
Informationskommittén             Marina Holmberg
Marknadsföringskommittén      Johan Törnqvist
Seniorkommittén                      Gitta Holmberg
Damkommittén                         Marika Lindholm
Juniorkommittén                       Timo Kapanen
Klubbkommittén                        Annika Colerus