Eke Golf rf:s styrelse 2023

 

Ordförande Björn Lindqvist
Viceordförande Pertti Lindbom
Sekreterare Alexandra Stoor (utanför styrelsen)
Kassör Paula Lindgren
Medlem Kirsti Lounamaa 
Medlem Birgitta Holmberg 
Herrkapten Timo Kapanen
Damkapten Marina Holmberg (utanför styrelsen)