Gästgrupper

Gästgrupper är välkomna till Eke Golf, Green Fee priser enligt prislistan.
Grupper på 8 personer eller mer erhåller 20% rabatt på Green Feen.
I Green Feen ingår kärror, dusch, bastu, handuk samt användning av
övningsområdena.