Björn Lindqvist ny ordförande för Eke Golf rf

Eke Golf rf höll valmöte den 30.11.2022. På mötet valdes Björn Lindqvist till ny ordförande för föreningen. Till styrelsen valdes också följande personer: Kirsti Lounamaa (2023-2024), Paula Lindgren kassör (2023-2024), Timo Kapanen kapten (2022-2023), Gitta Holmberg seniorkommittén (2022-2023), Pertti Lindblom (2022-2023). Alexandra Stoor valdes till sekreterare utanför styrelsen. Marina Holmberg valdes till ladykapten utanför styrelsen.

Medlemsavgiften för år 2023 är 80 euro för vuxna.